Mahatma Gandhi Seva Mandir Blood Bank, Bandra West

Mahatma Gandhi Seva Mandir Blood Bank

2nd Floor, Mahatma Gandhi Sevamandir

Opposite Bandra Lake

S V Road, Bandra West, Mumbai – 400050‎

Ph: 022 2643 1897